Google Plus

ECOS DO SUR. ONG. Asociación galega independente de estudios e cooperación có Terceiro Mundo.
c/ Ángel Senra 25-1º 15007 A Coruña -Galicia- (España)

Teléfono:981 15 01 18.
Fax: 981 16 83 49. E-mail: ong@ecosdosur.org
 "ECOS do SUR" (CTA. 2091-0000-31-3040149307   CAIXA GALICIA)